Трагови прошлости на Варди и у околини

На крушчичком гробљу;
споменик прадеди Миодрага-Мила Ђукановића


На основу досадашњих, веома скромних археолошких истраживања и утврђивања археолошких локалитета, може се са сигурношћу тврдити да су ови простори били насељени још у доба праисторије, античког доба и средњег века.
О томе говоре многе хумке, ископани предмети, стећци и сл, а које је истражио и објавио познати археолог и истраживач Михаило Зотовић, кустос Народног музеја из Ужица.

Праисторијске хумке

На планинском вису Варда на надморској висини од око 900 м, налази се локалитет Церје са две веће хумке пречника 16 метара и висине око 1,5 метар, као и још три мање око 200 м северозападно од овог места.
На Полошничком брду са десне стране пута Варда - Сеча Река, где је Веселиновића гробље, налазе се три доста обликоване хумке. И са леве стране поменутог пута, недалеко од Пурића гробља, јасно је видљива једна хумка средње величине.
На путу Варда – Маковиште налази се локалитет Крстови непосредно поред старог гробља са две хумке од којих је једна мања и неправилног облика, а друга пречника око 12 м и висине око 0,60 м.
Изнад засеока Боровац је локалитет Бучје, на имању Јована Јовановића, на коме се налази једна веома велика и правилно обликована хумка која је у једном делу нарушена. Пречника је око 20 м и висине 3-4 м.
У Вракорцима на месту Ражиште, на имању Адама Сердаревића, налази се једна хумка пречника ко 18 м и висине око 1 м.

Антички период

У југозападном подножју Звечана у засеоку Плоска у Годечеву налази се локалитет Грчко гробље на површини од око 3 ара. Овде се уочава више надгробних споменика који потичу из античког периода а неки из средњег века. Посебно су видљиви: надгробна камена плоча са оштећеним ивицама, затим антички споменик (жртвеник) утонуо у земљу у облику квадра са уочљивим рељефом на фронталној страни, димензије 0,90 х 0,60 х 055 м и скулптура лава у лежећем положају подвијеног репа (оштећена без главе) на постољу, димензије 0,74 х 0,24 х 0 ,56 м.
У засеоку Биљићи у Годечеву, приликом изградње сеоског пута, пронађен је део надгробног споменика (жртвеника) за који се претпоставља да је споменик римском војнику, са делом натписа APAIHO. Постоји могућност да се овај део споменика нашао у камењу којим је сеоски пут насипан а који је дотеран из мајдана у засеоку Јагодићи у Зарожју.

Средњовековни период

Над ушћем Плоштанског потока и Реке Рогачице а изнад Божића кућа  у Годечеву налази се стрма брдовита коса на чијем врху се налази локалитет Град  по коме је засеок Градник добио име. Ту су уочљиве обрушене зидине некаквог средњовековног утврђења сачуваног у траговима. На овом локалитету су пронађени предмети који су у народном музеју у Ужицу.
Посебно је интересантан локалитет Мраморје на граници Зарожја и Годечева. Ту је видљива некропола са бројним стећцима који су делимично утонули у земљу. Међу њима су најочуванији:
стећак на две воде са основом, димензије 1,62 х 0,64 х 0,62 м, један већи камени блок дужине 1,70 м а ширине 0,75 м и један мањи 1 х 075 м. на коме је видљив орнамент у виду развијене цветне стабљике.
Један споменик је карактерисичан по томе што у средњем делу има истакнуту људску фигуру у стојећем ставу. Иначе овај локалитет је обрастао растињем а многи стећци су обрасли маховином.
На локалитету Раљевине у засеоку Крушчица западно од Варде налази се веома старо гробље у коме доминирају споменици из перида 18. века рађени од седре. На гробљу се налазе остаци старије некрополе са два стећка. Један је паралелопипедни камени блок са основом, димензија 1,65 х 0,82 х 0,30 м. а други је у виду куће са двосливним кровом и основом, димензије 1,70 х 1,10 х 0,56 м.
Недалеко од Годечева на источној страни налази се Матића гробље са врло интересантним споменицима од седре који припадају времену 18 и 19. века. На том локалитету уочљив је један стећак у виду куће са кровом на две воде.

Стећак на гробљу у Крушчици

Стећак на гробљу у Крушчици

Старо гробље у Крушчици

На крушчичком гробљу

На гробљу у Крушчици

Коментари